Bilförmedling

Försäljningsförmedling är ett bra verktyg för bägge parter där vi kan erbjuda den nya kunden finansieringslösningar samt lämna erforderliga garantier, eventuella inbyte tar vi naturligtvis hand om. Ni kan koncentrera er på annat så sköter vi hela försäljningen av ert fordon.

Vi går gemensamt igenom ditt fordon och viktigt är att konstatera för- och nackdelar som kan påverka försäljningspriset. Vår personal är kompetent och följer marknaden dagligen.

Vi upprättar en varudeklaration där vi noterar eventuella fel eller brister och vem som ska stå för kostnaden. Har du någon form av finansiering kollas även detta och restskulden blir angivet på avtalet.

Kostnaden för vårt arbete (Förmedlingsprovision) anges också i kommissionsavtalet. När vi är klara har du en fullständig ekonomisk redovisning över vad som gäller vid en försäljning.

Avtalet gäller med ensamrätt och löper i två månader, om ingen av parterna säger upp avtalet fortsätter det med en månad i taget. Om vi mot förmodan skulle misslyckas med vårt uppdrag och inte lyckas sälja ditt fordon kostar det ingenting. (förutom startavgiften 1 495 kr) Bilen skall under avtalsperioden vara i trafik samt ha erforderlig försäkring samt fordonsskatt betald.